Priser allergimottagning

Sjukvård

Privatpersoner

Typ Pris
Läkarbesök  (30min) 1 250 kr
Uteblivet besök debiteras 600 alt fullt pris enl nedan
Allergipricktest ( standard allergenpanel) 300 kr
Spirometri  (lungfunktionstest för astma, andningsbesvär) 300 kr
Läkarintyg (om hälsotillstånd för astma och allergi) 300 kr
Förplanerad telefontid  (med läkaren) 300 kr
Blodprover från 100 kr

Vissa sjukdomstillstånd kan kräva mer omfattande utredning med flera undersökningar. Kostnader för undersökningarna och övriga åtgärder utöver kostnaden för läkarbesöket tillkommer enligt ovan.

Alla diverse undersökningar och respektive blodprovtagning för astma- och  allergiutredningen diskuteras alltid med läkaren vid läkarbesöket.

Vi har tyvärr inte möjlighet att ge rådgivning per telefon.

OBS! Avbokningar som sker mindre än 24 timmar innan besöket debiteras med 600 kr. Vid uteblivet besök debiteras hela beloppet.

Personer med privat sjukvårdsförsäkring

Inga extra kostnader tillkommer vid besöket på allergimottagningen förutom självrisksavgiften vid första besöket för vissa försäkringsbolag och enligt försäkringsvillkor.

OBS! Avgiftsfri avbokning 24 timmar före läkarbesöket. Uteblivet besök för personer med privat sjukvårdsförsäkring debiteras från försäkringsbolaget (och ej från kliniken) enligt försäkringsvillkor som har tecknats mellan den försäkrade och respektive försäkringsbolag.

Kontantfri läkarmottagning!