Priser allergimottagning

Sjukvård

Privatpersoner

Typ Pris
Läkarbesök  (30min) Vg kontakta kliniken
Uteblivet besök debiteras
Allergipricktest ( standard allergenpanel)
Spirometri  (lungfunktionstest för astma, andningsbesvär)
Läkarintyg (om hälsotillstånd för astma och allergi)
Förplanerad telefontid  (med läkaren)
Blodprover

Vissa sjukdomstillstånd kan kräva mer omfattande utredning med flera undersökningar. Kostnader för undersökningarna och övriga åtgärder utöver kostnaden för läkarbesöket tillkommer enligt ovan.

Alla diverse undersökningar och respektive blodprovtagning för astma- och  allergiutredningen diskuteras alltid med läkaren vid läkarbesöket.

Vi har tyvärr inte möjlighet att ge rådgivning per telefon.

OBS! Avbokningar som sker mindre än 24 timmar innan besöket debiteras. Vid uteblivet besök debiteras hela beloppet.

Personer med privat sjukvårdsförsäkring

Inga extra kostnader tillkommer vid besöket på allergimottagningen förutom självrisksavgiften vid första besöket för vissa försäkringsbolag och enligt försäkringsvillkor.

OBS! Avgiftsfri avbokning 24 timmar före läkarbesöket. Uteblivet besök för personer med privat sjukvårdsförsäkring debiteras från försäkringsbolaget (och ej från kliniken) enligt försäkringsvillkor som har tecknats mellan den försäkrade och respektive försäkringsbolag.

Kontantfri läkarmottagning!