Allergimottagning

Specialistutredning för astma eller andningsbesvär och övriga allergisjukdomar. Specialistbedömning för behandling med Allergivaccination (hyposensibilisering) mot pollen, kvalster, pälsdjur och andra typer av allergier.

Läkare: Dr Georgios Rentzos, Specialist i Allergologi, Med dr.

Kliniskt inriktad och disputerad inom födoämnesallergi

Allergiutredning:

-Allergipricktest (hudtest för luftburna allergener)
-Allergitester med blodprover
-Spirometri: mätning av lungfunktionen för utredning av luftvägsbesvär (och uppföljning av astmabehandlingen)
-Utredning för födoämnesallergi och bedömning av födoämnesrelaterade mag-tarmbesvär

Mer kring astma, allergiutredningarna och behandlingen med allergen immunterapi (allergivaccination) här på kliniken finns att läsa i patientinformation under Allergimottagningen.

Allergimottagningen tar emot primärt patienter med privat sjukvårdsförsäkring i mån av tid.

För privatbetalande patienter som har tidigare varit på allergimottagningen, vänligen kontakta kliniken på  telefonnummer 031-132 290 Eventuella kostnader för undersökningar och provtagning vid allergiutredning tillkommer.

Har du en privat sjukvårdsförsäkring vänligen kontakta alltid först ditt försäkringsbolag för bokning av tid. Det finns möjlighet till videokonsultation med läkaren i vissa fall. Vänligen kontakta receptionen på kliniken för detaljer.

Vi tar emot patienter från 16 års ålder.