Allergi

Allergiläkare Dr Georgios Rentzos

Specialistutredning för astma / andningsbesvär och övriga samtliga allergisjukdomar. Specialistbedömning för behandling med Allergivaccination (hyposensibilisering) mot pollen-, kvalster-, pälsdjur- och andra typer av allergier. Subspecialiserad och disputerad inom födoämnesallergi.

Allergiutredning:

-Allergipricktest (hudtest)

-Allergitester med blodprover

-Spirometri: mätning av lungfunktionen för utredning av luftvägsbesvär (och uppföljning av astmabehandlingen)

-Omfattande utredning inom födoämnesallergi och bedömning av födoämnesrelaterade mag-tarmbesvär

Mer kring astma, allergiutredningarna och behandlingen med allergen immunoterapi (allergivaccination) här på kliniken finns att läsa i patientinformation under Allergimottagningen.

Privatpersoner: För att boka tid hos Allergolog var god kontakta kliniken på telefonnummer 031-132 290 eller boka via hemsida. Eventuella kostnader för undersökningar och provtagning vid allergiutredning tillkommer. Vg se prislistan för detaljer.

Det finns möjlighet till videokonsultation med läkaren i vissa fall. Vänligen kontakta receptionen på kliniken för detaljer. Bokningen via hemsidan för astma- och allergiutredning avser fysiskt besök på läkarmottagningen.

Har du en privat sjukvårdsförsäkring vänligen först kontakta ditt försäkringsbolag för bokning av tid.

Vi tar emot patienter från 14 års ålder.