Allergi

Allergiläkare Dr Georgios Rentzos

Specialistutredning för astma / andningsbesvär och övriga samtliga allergisjukdomar. Specialistbedömning för behandling med Allergivaccination (hyposensibilisering) mot pollen-, kvalster-, pälsdjur- och andra typer av allergier. Subspecialiserad och disputerad inom födoämnesallergi.

Allergiutredning:

-Allergipricktest (hudtest)

-Allergitester med blodprover

-Spirometri: mätning av lungfunktionen för utredning av luftvägsbesvär (och uppföljning av astmabehandlingen)

-Omfattande utredning inom födoämnesallergi och bedömning av födoämnesrelaterade mag-tarmbesvär

Mer kring astma, allergiutredningarna och behandlingen med allergen immunoterapi (allergivaccination) här på kliniken finns att läsa i patientinformation under Allergimottagningen.

Privatpersoner: För att boka tid hos Allergolog var god kontakta kliniken på telefonnummer 031-132 290 eller boka via hemsida. Eventuella kostnader för undersökningar och provtagning vid allergiutredning tillkommer. Vg se prislistan för detaljer.

Det finns möjlighet till videokonsultation med läkaren i vissa fall. Vänligen kontakta receptionen på kliniken för detaljer. Bokningen via hemsidan för astma- och allergiutredning avser fysiskt besök på läkarmottagningen.

Har du en privat sjukvårdsförsäkring vänligen först kontakta ditt försäkringsbolag för bokning av tid.

Vi tar emot patienter från 14 års ålder.

Med tanke på rådande Corona utbrott önskar vi att ni kontaktar mottagningen INNAN ni bokar tid om ni vistats utomlands och/eller har förkylningssymtom som feber, hosta och andra symtom som påminner om influensa.
Önskas videokonsultation istället
för att komma hit till mottagningen, kan tid bokas genom att trycka här>>.
För att komma vidare till hemsidan där bokning av fysisk konsultation kan göras, tryck bort denna ruta.