Priser allergimottagning

Sjukvård

Typ Pris
Läkarbesök (30min) 1 250 kr
Uteblivet besök debiteras 600 kr
Allergi pricktest (standard allergenpanel) 300 kr
Spirometri (lungfunktionstest för astma, andningsbesvär) 300 kr
Blodprover enligt labs prislista

Obs! Vi har flyttat!

F.o.m 1 oktober kommer vi att vara på slussplatsen 1, mittemot centralstationen. Ni kan nå oss på samma telefonnummer!

Välkomna!